Biljna Ljekarna

Narodna Apoteka i Alternativna Medicina …

LJEKOVITE BILJKE

Ciroza alkoholna – Cirrhosic hepatitis (alcocholica)

Najčešći je ovo oblik ciroze jetre. Javlja se zbog neposrednog, hepatotksičnog djelovanja alkohola na jetru.

 

Jedan put koji bi vodio u alkoholnu cirozu jetre je preko masne infiltracije i alkoholnog hepatitisa do ciroze, premda ne mora biti obavezan, jer ta vrsta ciroze može ići i tako da se zaobiđe alkoholni hepatitis, i masna infiltracija odmah pređe na cirozu. Ili pak kod kroničnog alkoholizma: da odmah nastane alkoholni hepatitis koji zatim prelazi u cirozu. Naravno osnovni uslovi za nastanak patoloških promjena u jetri su i količina alkohola i dužina ekspozicije. Treba također, napomenuti da postoje kronični alkoholičari koji piće konzumiraju u velikim količinama i kroz dugo vrijeme, a da im se jetra uopće ne ošteti u ovome smislu. Da li tu neki hereditarni faktori igraju neku ulogu, teško je reći.

Pored direktnog utjecaja alkohola na stanicu jetre, u smislu nekroze hepatocita, smatra se da nekrozu izaziva i acetaldehid koji je međuprodukt u razgradnji odnosno metabolizmu alkohola do vode i ugljičnog dioksida.

Prekine li se na vrijeme sa alkoholom, ove početne manifestacije propadanja hepatocita mogu, ne samo da se zaustave, već i potpuno izliječe, odnosno fiziološki obnove, jer je masna infiltarcija, do izvjesnog stepena, raverzibilan proces. Međutim, prekorači li se granica, posljedice su poznate ili preko alkoholnog hepado ciroze, ili direktno iz masne infiltracije u cirozu. Kako bilo da bilo, sa alkoholom se mora odmah prekinuti i to definitivno, jer će inače dalje konzumiranje alkohola sigurno odvesti u cirozu i daljim posljedicama. Treba još nešto kazati. Ako se odmah prekine sa alkoholom, postoji velika vjerojatnoća da se procesi potpuno zaustave, bez obzira da li se radi o masnoj infiltraciji ili alkoholnom hepatitisu. Naravno, treba poduzeti i druge higijensko-dijetske mjere, u prvome redu dietoterapiju.

Rečeno je da se vena porta, po ulasku u jetru, grana prema režnjevima i dalje do lobulusa jetre. Kod alkoholnog oboljenja jetre, prošire se polja oko vene porte, dolazi i do destrukcije samog lobulusa. Znači da se fibrozno tkivo širi i buja.

Ovakvo širenje i bujanje vezivnog tkiva u portalnim prostorima, u najviše slučajeva, dovodi do porasta portalnog tlaka, to jest porasta pritiska vene porte unutar jetre. Posljedica povišenog venskog tlaka u jetri, izaziva pojavu ascitesa. To je znak da je kompenzirani oblik ciroze jetre prešao u tzv. dekompenzirani. U početnom stadiju kompenziranog oblika, funkcije jetre su još uvijek dobro očuvane. Ukoliko se bolest otkrije u kompenziranom, taj se može zaustaviti i vrlo dugo držati pod kontrolom, pa čak postoje i podaci da se može izliječiti, jer se, navodno, nekrotizirano tkivo jetre može praktički “rastvoriti” u okolnom zdravom tkivu zahvaljujući prije svega nevjerojatno velikoj regenerativnoj moći jetre. Naravno, bolje je ne računati na ove činjenice, već se odmah, čim se otkriju znaci infilitracije masne ili alkoholnog hepatitisa – okaniti alkohola.

Pogledamo li osnovnu strukturu lobulusa jetre, vidimo da je tu sve gotovo idealno urađeno po nekom planu. Kao kuća koja je građena po svim pravilima i propisima. Takvu kuću teško može srušiti kakva elementarna ili slična nepogoda. S druge pak strane, ono nekrotizirano jetrino tkivo koje je “rastvoreno” u okolnom tkivu, daje lobulus istina građen po nekim planovima, ali je sve to nekako nestabilno i na krivo nasađeno. U tome slučaju, slikovito rečeno, neka elementarna nepogoda u organizmu može da izazove rušenje ove zgrade sa daljim posljedicama.

Očito da se ovim želi kazati kako se kod kompenziranog oblika alkoholne ciroze jetre, sve mora iz temelja mijenjati kod bolesnika, i to definitivno.

Kada se radi o kompenziranom obliku ciroze jetre, treba znati da se pojave neki upozoravajući znakovi, posebno kod kroničnih alkoholičara: kronično oštećenje želuca i crijeva, što dalje dovodi do gubitka apetita, napuhanost stomaka zbog nakupljanja plinova odnosno meteorizma, jutarnje povraćanje i odvratnost prema hrani, posebno mesu.

Ovakvi znaci, istina u blažoj formi, javljaju se i kod prelaska hepatitisa u cirozu. U kompenziranom stadiju, jetra je obično uvećana, postoji i slaba žutica, redovito lokalizirane na bjeonjače, na koži se javljaju oznake u vidu pauka (Spider naevusi), dolazi do drhtanja ruku, snovi su obično teški, javljaju se bolovi u mišićima, melanholija obuzme čovjeka, javljaju se i krvavljenja iz nosa i desni, svrbež po tijelu i slično. Bolesnik je izmršavio u licu, rukama i grudnom košu, ali je stomak naduven zbog velike količine plinova. Poslije nekog incidenta, npr. uzimanja veće količine alkohola kod kroničnih alkoholičara, gripe, prehlade i sl. ovaj oblik ciroze može preći u drugi – dekompenzirani stadij ciroze. Najizraženiji znak da je bolest prešla u ovaj stadij, je pojava vode u trbuhu – ascites. Pored toga pojavljuje se i žutica. Pojava ascitesa i žutica u ovome stadiju može dovesti i do smrti. Uz ascites i žuticu, počinju da otiču noge, smanjuje se količina mokraće koja je, zbog velike količine urobilinogena, obojena tamnocrveno.

Jetra se smežura zbog povećanja vezivnog tkiva koje zamjenjuje izumrle stanice. I inače, pogoršava se cjelokupno stanje bolesnika. Najgore je kada bolesnik padne u hepatičnu komu. Stomak je još više nadut od tečnosti i ima oblik žabljeg trbuha. Ako se izvrši punkcija, izlazi tečnost svjetlo-žute boje. Jetra se može napipati, a to izgleda kao kada se komad leda u vodi gura prstima prema dolje – fenomen sante leda. Ukoliko se stvar ne zaustavi, već komplicira dalje, može doći do krvavljenja iz želuca ili pojave raka u cirotičnoj jetri. Postoji također i sklonost prema infekcijama, jer jetra ne može da neutralizira klice odnosno njihove toksine. Neke klice u tankom crijevu izazivaju povećano stvaranje amonijaka iz bjelančevina, što može potpomoći da dođe do nervnih i duševnih poremećaja. Ukoliko dođe do gnojnog zapaljenja tankog crijeva, to se može prenijeti i na trbušnu maramicu, što uglavnom vodi do letalnog završetka.
Prvi stadij ciroze jetre može se držati pod kontrolom jako dugo. Razumnim načinom života i energičnim dobro planiranim liječenjem, proces se može smiriti. Sa ascitesom proces se ubrzava, posebno ako se ne poduzmu odgovarajuće mjere. Najvažnije je kod alkoholne ciroze, u prvome stadiju, smjesta i definitivno prekinuti sa alkoholom, čim se proces otkrije. Definitivno, jer je pojava ciroze jasno sugerirala da se radi i povećanoj osjetljivosti jetre na alkohol.

Mora se ovdje staviti primjedba: daleko je lakše pronalaziti rješenja kada se radi o alkoholnoj cirozi jetre – definitivan prekid konzumiranja alkohola. Kada se kaže definitivan, onda to zbilja i znači, jer je to prva stepenica za dobru prognozu ciroze jetre, a zatim dovođenje u red, u prvom redu organa za probavu hrane koji su također oštećeni nerazumnim konzumiranjem alkohola. Odgovarajući higijensko-dijetalni režim života može dovesti do osjećaja gotovo potpunog zdravlja. O tome kronični alkoholičari moraju strogo voditi računa.

Daleko je teža situacija kada se ciroza razvila postepeno od masne infilitracije, odnosno akutnog i kroničnog hepatitisa. Pored liječenja lijekovima u kompenziranoj cirozi, postoji i smirivanje procesa dobro planiranim načinom ishrane. U prvome redu se misli na artikle biljnog porijekla. Pojedine vrste voća i povrća, te drugog ljekovitog bilja, koje može da se uzima i kao voće i kao povrće, ili u vidu različitih čajeva, te kao začinsko bilje, blagotvorno djeluju na oboljelu jetru, vodeći sigurno u dobru prognozu, jer se njima unose u organizam neophodne materije potrebne za obnovu stanica jetre: vitamini, minerali, različite materije sa sumporom, holin i dr. Samo, ne smijemo se isključivo osloniti na njih. Već smo rekli da u dijetoterapiji jetrenih oboljenja moraju biti uključene bjelančevine, masti i ugljikohidrati. O vodi i zraku valjda nije potrebno ni govoriti. Kada se spominju bjelančevine, na prvo mjesto dolaze različite vrste mesa, jaja , mlijeko, i dr, što su sve odreda namirnice visokog kvaliteta.

Kada se govori o mastima, na prvo mjesto dolaze različite vrste biljnih ulja.

Ugljikohidrate najvećim dijelom unosimo u vidu škroba, šećera i inzulina.

Kada je i pitanju dekompenzirana ciroza jetre, tek tu se mora posvetiti posebna pažnja ishrani, koja uglavnom mora biti neslana, a prednost se daje biljnoj hrani. Neophodne količine bjelančevina moraju se pažljivo i unositi i dozirati organizmu, na primjer zbog mogućnosti povećanog stvaranja amonijaka.

Možda će ovih nekoliko redaka bolje pojasniti kako se prof. Leon Binet sa svojim suradnicima, uspješno borio protiv dekompenziranog oblika ciroze jetre, uz ostalo, i kupusom.

Sa Tanretom i Bourom primijenio sam kuru sa kupusom u tretmanu ascitesa izazvanog cirozom jetre. Naša zapažanja mogu se svesti na slijedeće:

* Kura se je sastojala u davanju svježeg kupusa u dozi od 300 do 400 grama dnevno,
* Nakon jednog latentnog perioda, došlo je do naglog povećanja izlučivanja mokraće,
* Povećano izlučivanje mokraće nastavljeno je i onda kada je kura prekinuta,
* Uslijedilo je jedno brzo gubljenje i povlačenje ascitetsa i edema, odnosno otoka nastalog zbog nakupljanja tečnosti u tkivu,
* Došlo je do poboljšanja općeg stanja: povlačenja žutice, smanjenja sadržaja šećera u mokraći itd,
* Jasno je zapaženo povećanje otpornosti kapilara.